• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Αποφθέγματα σχετικά με την παιδεία

Αποφθέγματα - νουθεσίες σχετικά με την παιδεία:

1) Η παιδεία είναι το πρώτο από τα αγαθά τα οποία έχουμε. Από αυτήν έχουμε ωφεληθεί στην ευσέβεια και λατρεία του Θεού. Δεν πρέπει να περιφρονούμε την παιδεία αλλά πρέπει να θεωρούμε αμαθείς και αμόρφωτους εκείνους που έχουν αυτή την αντίληψη (Γρηγόριος ο Θεολόγος).

2) Διαβάζοντας διάφορα βιβλία πρέπει να εκλέγουμε μόνο τα καλά στοιχεία. Να μιμηθούμε τη μέλισσα που αποφεύγει τα αγκάθια και πηγαίνει στα τριαντάφυλλα. Έτσι και η ψυχή μας πρέπει να προετοιμάζεται για να δεχτεί τη θεία Αλήθεια (Μέγας Βασίλειος).

3) Αν εσύ αναθρέψεις σωστά το παιδί σου, έτσι και το παιδί σου θα αναθρέψει σωστά το παιδί του, κι εκείνο το δικό του. Κι έτσι θα συνεχιστεί σαν μια ατέλειωτη χρυσή αλυσίδα, που θα έχει την αρχή και τη ρίζα της σε σένα. Και σε σένα θα φθάνουν οι γλυκοί καρποί της ανατροφής των απογόνων (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

4) Η πλεονεξία: Το ψωμί που εσύ κρύβεις ανήκει στον πεινασμένο. Τα ρούχα που φυλάγεις στις αποθήκες ανήκουν σ’ αυτούς που δεν έχουν. Τα παπούτσια που μένουν αχρησιμοποίητα στο σπίτι σου ανήκουν στους ξυπόλητους. Τα χρήματα που κρατείς κρυμμένα ανήκουν σε εκείνο που έχει ανάγκη. Ώστε λοιπόν αδικείς όλους αυτούς που μπορούσες να βοηθήσεις και δεν το κάνεις (Μέγας Βασίλειος).

5) Εφ’ όσον είναι ακόμα καιρός, ας επισκεφθούμε το Χριστό, ας τον υπηρετήσουμε, ας του δώσουμε τροφή, ας τον δεχθούμε στο σπίτι μας, ας τον τιμήσουμε. Κι όλα αυτά θα γίνουν στο πρόσωπο του κάθε συνανθρώπου μας που έχει ανάγκη (Γρηγόριος ο Θεολόγος).

6) Ας μη ντρεπόμαστε για τη χειρωνακτική εργασία ούτε να την θεωρούμε ντροπή. Ντροπή είναι η αργία και η τεμπελιά. Η αργία γεννά την κακία. Ο άνθρωπος καταστρέφεται από την αργία ενώ με την εργασία γίνεται χρήσιμος  (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

7) Ορθό και δίκαιο είναι οι γονείς, όπως έδωσαν τη ζωή στα παιδιά τους, έτσι να φροντίσουν και για την ηθική και πνευματική διαπαιδαγώγησή τους (Μέγας Βασίλειος).

8) Δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους κανένας δικαστής τόσο άγρυπνος όπως η συνείδησή μας (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

9) Αντί να δώσεις μεγάλο πράγμα, δώσε την προθυμία σου. Εάν δεν έχεις τίποτα, δάκρυσε. Η συμπόνοια η οποία βγαίνει από την ψυχή είναι μεγάλο φάρμακο για εκείνον που είναι δυστυχισμένος (Γρηγόριος ο Θεολόγος).

10) Τίποτε το άπρεπο δεν πρέπει να ακούουν τα παιδιά, ούτε από τους δασκάλους, ούτε από τους γονιούς, ούτε από την κοινωνία (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

11) Εάν οι γονείς ανάτρεφαν τα παιδιά τους με επιμέλεια και φροντίδα, δε θα είχαμε ανάγκη ούτε από νόμους, ούτε από δικαστήρια, ούτε από τιμωρίες, ούτε από ποινές και εκτελέσεις. Επειδή όμως παραμελούν τα παιδιά τους, γι’ αυτό η κοινωνία παίρνει σκληρά μέτρα (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

12) Το βίαιο και σκληρό μάθημα δεν πετυχαίνει, ενώ το ευχάριστο παραμένει μόνιμο κτήμα στις ψυχές των παιδιών (Μέγας Βασίλειος).

13) Μη νομίζεις ότι είναι μικρή ελεημοσύνη το να μπορέσεις να απαλλάξεις από την πνευματική αρρώστια μια ψυχή που καίγεται από τα προβλήματα και τις δοκιμασίες (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

14) Το πρώτο απ’ όλα τα καλά της γης είναι η εκπαίδευση, τόσο η Χριστιανική, όσο και η Ελληνική (Γρηγόριος ο Θεολόγος).

15) Η διδασκαλία έχει πολύ μεγάλη δύναμη αφού μπορεί να απαλλάξει από αδυναμίες και ελαττώματα. Η καλή διδασκαλία τρέφει καλύτερα από το ψωμί και θεραπεύει καλύτερα από το φάρμακο (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

16) Πρέπει να μιμούμαστε το Σαμαρείτη, ο οποίος υποβλήθηκε σε άπειρες θυσίες, για να σώσει τον βαριά τραυματισμένο Ιουδαίο, έστω κι αν ήταν ένας ξένος (Ιωάννης ο Χρυσόστομος).

17) Ό Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προς τους γονείς "Δεν είναι άλλη αιτία της διαστροφής των παιδιών, παρά μόνον η μανία των γονέων για τα βιωτικά προβλήματα. Επειδή δηλαδή αποβλέπουν μόνο σ' αυτά και θεωρούν κατώτερα τα πνευματικά προβλήματα των παιδιών, αναγκάζονται να παραμελούν τα παιδιά τους και την ψυχική τους καλλιέργεια. Αυτούς τους πατέρες, θα μπορούσε να τους ονομάσω παιδοκτόνους (κι ας μή νομίσει κανείς ότι αυτά πού λέω, είναι αποτέλεσμα θυμού). Διότι οι παιδοκτόνοι χωρίζουν το σώμα από την ψυχή, ενώ αυτοί ρίχνουν στήν κόλαση την ψυχή μαζί με το σώμα. Και εκείνον μεν που τον σκοτώνουν, δέχεται αναγκαστικά και αφύσικα το θάνατο, ο θάνατος όμως της ψυχής θα μπορούσε και να αποφευχθεί, αν δεν οδηγούσε το παιδί σ' αυτόν η αμέλεια των γονέων. Διά τούτο τα άνω κάτω έχουν γίνει και αυτούς, που δεν τους παιδαγωγούν οι γονείς, τους τιμωρούν οι νόμοι της Πολιτείας. Εάν αναθρέψεις εσύ με επιμέλεια το παιδί σου, έτσι και εκείνο θα μεγαλώσει με καλό τρόπο το δικό του παιδί και εκείνο πάλι το δικό του και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν σαν κάποια αλυσίδα θα ακολουθήσει μια άριστη πολιτεία, η οποία θα έχει την αρχή και τη ρίζα της σε σένα, αλλά και θα φέρει σε σένα καρπούς και από την επιμελημένη αγωγή των απογόνων σου".